Φόροι και πάλι φόροι

Φόροι

Η δημοσιονομική πίεση στην Ελλάδα, που προκύπτει από το εισόδημα από το ΑΕΠ που δημιουργείται από φόρους και κοινωνικές εισφορές, παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η δημοσιονομική πίεση στην Ελλάδα, αυτή που προκύπτει από το εισόδημα από το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) που δημιουργείται από φόρους και κοινωνικές εισφορές, παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Το νεοφιλελεύθερο μάντρα, που διασφαλίζει ότι η χώρα είναι μια… δημοσιονομική κόλαση, είναι
πάντα εδώ σύμφωνα με τις στατιστικές. Κατά τη Eurostat, την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, το βάρος αυτής της δημοσιονομικής πίεσης στην Ελλάδα είναι στο 43,1 και απέχει αρκετά για τα δεδομένα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

 

Ο μέσος όρος της κοινότητας είναι 41,2%, τρία δέκατα κάτω από την τιμή που καθορίστηκε πριν από δύο χρόνια (41,5%). Τα στοιχεία τοποθετούν την Ελλάδα στην 5 η θέση του πίνακα δημοσιονομικών πιέσεων. Επιπλέον, μεταξύ όλων των κρατών, η σχέση μεταξύ φόρων και ΑΕΠ έχει αυξηθεί σε δώδεκα χώρες, ενώ έχει μειωθεί στις υπόλοιπες δεκαπέντε. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο, όπου από 34,8% πήγε σε 36,5% και στην Ουγγαρία (από 33,9% σε 35,1%). Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώνονται στη Δανία, από 48,3% σε 42,5% και στην Πολωνία, από 37,6% σε 35,3%. Ωστόσο, παρά τη μείωση που σημειώθηκε σε αυτές τις δύο χώρες, τα κράτη με λιγότερη πίεση είναι άλλα:

Η Ιρλανδία (21,7%), η Ρουμανία (27,5%) και η Μάλτα (29,6%) έχουν τη χαμηλότερη στάθμιση στο ΑΕΠ αυτού του εισοδήματος, πολύ μακριά από το… ρετιρέ του πίνακα: Γαλλία (48,0%), Βέλγιο (45,6%) και Αυστρία (43,6%) %).

 

Οι στατιστικές δείχνουν ότι η φορολογική πίεση που υφίστανται οι Ελληνες (μαζί με τους Φινλανδούς) πολίτες είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του πληθυσμού άλλων περιοχών.

Σε απόλυτες τιμές, το 2022, τα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 480 δισ. ευρώ στην ΕΕ σε σύγκριση με το 2021. Ομοίως, τα φορολογικά έσοδα στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν κατά 424 δισ. ευρώ. Με βάση αυτούς τους όρους, το εισόδημα αύξησε το βάρος του στο ΑΕΠ σε όλες τις χώρες, με μόνη εξαίρεση τη Δανία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+24%), τη Βουλγαρία (+22%) και τη Ρουμανία (+20%). Ο αγώνας εντός της χώρας για τη φορολογική διαχείριση είναι ένα επαναλαμβανόμενο ζήτημα.

 

Η ιδέα γενικά κατά την «προοδευτική φορολογία» είναι όσοι έχουν περισσότερα πληρώνουν περισσότερα, αλλά δεν εφαρμόζεται ποτέ. Σε σύγκριση με τις πλησιέστερες χώρες και τις μεγάλες οικονομίες, οι διαφορές είναι σημαντικές. Η γαλλική φορολογική επιβάρυνση είναι η υψηλότερη στην ήπειρο και ανέρχεται στο 48%, σχεδόν δέκα μονάδες πάνω από αυτή της Ισπανίας.

 

Από τις μεσογειακές χώρες, η Ελλάδα (43,1%) ή η Ιταλία (42,9%) εμφανίζονται πάνω από τον μέσο όρο (41,2%) και σχεδόν τέσσερις μονάδες πίσω από την Ισπανία. Η Γερμανία (42,1%), η κύρια ευρωπαϊκή κινητήρια δύναμη, ξεπερνά και αυτή την τιμή.

Κατάταξη
1.Γαλλία: 48%
2.Βέλγιο: 45,6%
3.Νορβηγία: 44,4%
4.Αυστρία: 43,6%
5.Ελλάδα και Φινλανδία: 43,1%
7.Ιταλία: 42,9%
8.Δανία: 42,5%
9.Σουηδία: 42,4%
10.Γερμανία: 42,1%
Μέσος όρος: 41,2%
11.Λουξεμβούργο: 39,8%
12.Ολλανδία: 39%
13.Ισπανία: 38,3%
14.Πορτογαλία: 38%
15.Σλοβενία: 37,8%
16.Κροατία: 37,2%
17.Κύπρος: 36,5%
18.Ισλανδία: 36%
19.Τσεχία: 35,4%
20.Πολωνία: 35,3%
21.Ουγγαρία και Σλοβακία: 35,1%
23.Εσθονία: 33,2%

24.Λιθουανία: 31,9%
25.Βουλγαρία: 31,1%
26.Λετονία: 30,8%
27.Μάλτα: 29,6%
28.Ρουμανία: 27,5%
29.Ελβετία: 27%
30.Ιρλανδία: 21,7%