Μαρίνα Βερνίκου

Από τη χρυσή εβδομάδα, στη «λάσπη»