ΕΕ: Καμπανάκι στην Ελλάδα για τα Ηλεκτρονικά Διόδια

διόδια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία για την ευρωπαϊκή υπηρεσία ηλεκτρονικών διοδίων.

Τα πράγματα είναι σοβαρά και η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να λυθεί ένα ακόμα θέμα στην ευρωπαϊκή ένωση.

 Τελευταίο αυτό με τα ηλεκτρονικά διόδια. Η οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης είναι σαφέστατη. Η αδράνεια της χώρας μας θα μας οδηγήσει σε ένα ακόμα δικαστήριο και σε κυρώσεις.

«Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Διοδίων (EETS)». Με αυτό τον τίτλο ένα από τα ανακοινωθέντα της ΕΕ εγκαλεί τη χώρα μας για μια ακόμη καθυστέρηση. Αυτή τη φορά για τα ηλεκτρονικά διόδια.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα (INFR(2021)0523) επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/520) στο εθνικό δίκαιο. Η ΕΥΤ είναι ένα σύστημα διοδίων, για το οποίο οι χρήστες του οδικού δικτύου της ΕΕ θα μπορούν να πληρώνουν διόδια με μία μόνο σύμβαση συνδρομής, μέσω ενός ενιαίου παρόχου και μιας ενιαίας ενσωματωμένης μονάδας που θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, εφόσον εφαρμοστεί πλήρως. Η οδηγία έχει δύο στόχους: τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αδυναμία πληρωμής οδικών τελών. Η προθεσμία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2021. Η αιτιολογημένη γνώμη ακολουθεί μια προειδοποιητική επιστολή που εστάλη από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2021. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν όρισε εθνικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όταν έχει διαπιστωθεί παράλειψη πληρωμής οδικού τελών από χρήστη του δρόμου. Η μη πλήρης μεταφορά αυτών των κανόνων αποτελεί εμπόδιο για τη διασυνοριακή επιβολή της υποχρέωσης πληρωμής οδικών τελών στην ΕΕ. Χωρίς ικανοποιητική απάντηση από την Ελλάδα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το EETS δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου να πληρώνουν εύκολα διόδια σε ολόκληρη την ΕΕ με μία μόνο σύμβαση συνδρομής με έναν πάροχο υπηρεσιών και μία ενιαία μονάδα επί του οχήματος (OBU).

Μια ενιαία σύμβαση με έναν πάροχο ΕΥΤ θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες ΕΥΤ να πληρώνουν τα διόδιά τους σε όλους τους τομείς ΕΥΤ του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2004/52/ΕΚ.

Τα συστήματα ηλεκτρονικών διοδίων μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα φόρτισης των οχημάτων με ευέλικτο τρόπο και να επιτρέπουν στοχευμένες πολιτικές χρέωσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα συστήματα αυτά να είναι διαλειτουργικά, και πέραν των εθνικών συνόρων, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία νέων εμποδίων στη ροή της κυκλοφορίας στην Ευρώπη.